TBF - Ordinær generalforsamling 2017

 

Indkaldelse

Tejn Borgerforenings ordinære generalforsamling finder sted

torsdag, den 4. april kl. 19.30 i Tejn Medborgerhus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden, Brita Hansen, Lærkeløkken 6, i hænde senest 8 dage før.

OBS! Kontingent skal være betalt for at deltage - medbring kvittering! Kontingent betales direkte på vores konto i Danske Bank, reg. nr. 4720 konto nr. 6112218, med Mobile-Pay til nr 61 28 16 70  eller til kassereren eller formanden.


Socialt samvær:

Kl. 18, d.v.s. før generalforsamlingen, er der fællesspisning. Det koster 60 kr for mad og drikkelse pr. person. Det er nødvendigt med bindende tilmelding til Brita Hansen, tlf. 61 28 16 70 eller til Lise Kristiansen, tlf. 30 20 94 13.

Efter generalforsamlingen er der kaffe, kage og en lille konkurrence.

 

4.4.2017 Tejn Borgerforening, c/o Brita Hansen, Lærkeløkken 6, tlf. 61 28 16 70.  E-mail Webmaster