TBF - Ordinær generalforsamling 2020

 

Indkaldelse

Tejn Borgerforenings ordinære generalforsamling kan desværre i år ikke afholdes som normalt.

Den vil i stedet blive afholdt " decentralt" . Læs mere om det i Tejnestiften.

Beretning, regnskab osv. vil snarest følge her på siden.

Referat af generalforsamlingen 2020 findes her...

 

 

 

Kladde - nærmere følger...

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden, Brita Hansen, Lærkeløkken 6, i hænde senest 8 dage før.

OBS! Medlemskontingent for 2019 skal være betalt for at deltage - medbring kvittering! Kontingentet for 2019 er 100 kr pr. husstand og betales direkte på vores konto i Danske Bank, reg. nr. 1551 konto nr. 6112218, med Mobile-Pay til nr 61 241 eller til kassereren eller formanden. Husk at angive navn og adresse.

 

18.6.2020 Tejn Borgerforening, c/o Brita Hansen, Lærkeløkken 6, tlf. 61 28 16 70.  E-mail Webmaster