TBF - Ordinær generalforsamling 2014

 

Indkaldelse

Tejn Borgerforenings ordinære generalforsamling finder sted

torsdag, den 27. marts 2013 kl. 19.30 i Tejn Medborgerhus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden, Brita Hansen, Lærkeløkken 6, i hænde senest 8 dage før.

OBS! Kontingent skal være betalt for at deltage - medbring kvittering! Kontingent betales på de indbetalingskort, som er omdelt med februar-nummeret af Tejnestiften, direkte på vores konto i Danske Bank, reg. nr. 4720 konto nr. 6112218 eller til kassereren eller formanden.


Socialt samvær:

Kl. 18, d.v.s. før generalforsamlingen, er der fællesspisning. Det koster 50 kr for mad og drikkelse pr. person. Det er nødvendigt med tilmelding til Brita Hansen, tlf. 61 28 16 70 eller til Lise Kristiansen, tlf. 56 44 50 62, senest 20. marts.

Efter generalforsamlingen er der kaffe, kage og en lille konkurrence.

 

18.3.2013 Tejn Borgerforening, c/o Brita Hansen, Lærkeløkken 6, tlf. 61 28 16 70.  E-mail Webmaster