TBF - Ordinær generalforsamling 2019

 

Referat m.m.

Tejn Borgerforenings ordinære generalforsamling  2019 fandt sted

torsdag, den 21. marts  kl. 19.30 i Tejn Medborgerhus.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Der var indkommet et forslag til behandling vedr. ønske om Borgerforeningens overtagelse af Falkebroen.

Inden generalforsamlingen uddelte formanden Tejn Borgerforenings Ildsjælepris den gik i år til Mimi Steenberg for hendes  store indsats for gymnastik, Trolling Master Bornholm m.m.

Under regnskabsaflæggelsen fremgik det, at Borgerforeningen har modtaget 70.000 DKK fra Nordea Fonden. Under Eventuelt fortalte Hanne Strange om ideen bag og arbejdet med Røgerinoen, som pengene skal bruges til.

Billede af ildsjæl Mimi Steenberg

Læs referatet af generalforsamlingen her.

Formandens beretning: Her.

Beretningen om Tejn Medborgerhus: Her.

Regnskabet for 2018: Her.


Socialt samvær:

Kl. 18, d.v.s. før generalforsamlingen, var der fællesspisning.

Efter generalforsamlingen var der kaffe, lagkage og nogle konkurrencer.

 

19.5.2019 Tejn Borgerforening, c/o Brita Hansen, Lærkeløkken 6, tlf. 61 28 16 70.  E-mail Webmaster