TBF - Ordinær generalforsamling 2019

 

Indkaldelse

Tejn Borgerforenings ordinære generalforsamling finder sted

torsdag, den 21. marts kl. 19.30 i Tejn Medborgerhus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden, Brita Hansen, Lærkeløkken 6, i hænde senest 8 dage før.

OBS! Medlemskontingent for 2019 skal være betalt for at deltage - medbring kvittering! Kontingentet for 2019 er 100 kr pr. husstand og betales direkte på vores konto i Danske Bank, reg. nr. 1551 konto nr. 6112218, med Mobile-Pay til nr 61 241 eller til kassereren eller formanden. Husk at angive navn og adresse.


Socialt samvær:

Kl. 18, d.v.s. før generalforsamlingen, er der fællesspisning. Det koster 60 kr for mad og drikkelse pr. person. Det er nødvendigt med bindende tilmelding efter først-til-mølle-princippet til Brita Hansen, tlf. 6128 1670 eller til Lise Kristiansen, tlf. 3020 9413 senest den 14. marts.

Efter generalforsamlingen er der kaffe, kage og nogle konkurrencer, så vi kan få grinet lidt :-)

 

15.3.2019 Tejn Borgerforening, c/o Brita Hansen, Lærkeløkken 6, tlf. 56 48 16 70.  E-mail Webmaster