TBF - Ordinær generalforsamling 2018

 

Indkaldelse

Tejn Borgerforenings ordinære generalforsamling  2018 fandt sted

torsdag, den 22. marts  kl. 19.30 i Tejn Medborgerhus.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Der var indkommet forslag til behandling. I forbindelse med dem forelå en erklæring vedr. båndlægning af Tejn Borgerforenings gave på 50.000 kr til Tejn Idrætsforenings multihus.

Inden generalforsamlingen uddeltes Tejn Borgerforenings Ildsjælepris den gik i år til Borgerforeningens Velkomstkomite, som i alle årene har bestået af Annemarie Sonne-Pedersen og Ghita Larsen.

Læs referatet af generalforsamlingen her: Side 1 og side 2.

Formandens beretning: Side 1-4.

Beretningen om Tejn Medborgerhus: Side 1 og side 2.

Regnskabet for 2017: Side 1 og side 2.

Der blev vedtaget ændringer til vedtægterne. Se de opdaterede vedtægter her: Side 1 og side 2.


Socialt samvær:

Kl. 18, d.v.s. før generalforsamlingen, var der fællesspisning.

Efter generalforsamlingen var der kaffe, lagkage og nogle konkurrencer.

 

14.4.2018 Tejn Borgerforening, c/o Brita Hansen, Lærkeløkken 6, tlf. 61 28 16 70.  E-mail Webmaster