Hvad er Tejn lokalhistoriske Arkiv

 

Hvad laver et lokalhistorisk arkiv?

Det indsamler, registrerer og opbevarer arkivalier fra et lokalområde - i vores tilfælde fra Olsker sogn, Bornholm.

Arkivalierne kan være billeder, dokumenter, kort og andre oplysninger om livet i lokalområdet før i tiden. Et væsentligt bidrag er også historier om personer, begivenheder osv., som er med til at gøre fortiden levende.

Lokalarkivet skal også formidle den information, som arkivet råder over. Det kan ske ved afholdelse af udstillinger, foredrag osv. og fremstilling af film o.lign. Det kan også ske ved at besvare forespørgsler fra historikere, slægtsforskere og andre, der kan have nytte af at vide noget om det område, arkivet dækker.

 

2.11.2012 Tejn Borgerforening, c/o Brita Hansen, Lærkeløkken 6, tlf. 61 28 16 70.  E-mail Webmaster