Om Tejn lokalhistoriske Arkiv

 

Arkivets egen historie:

I 2008 holdt Tejn Borgerforening nogle lokalhistoriske møder søndage eftermiddage. Der var stort fremmøde og interesse for emnet, ligesom mange borgere havde noget at bidrage med, såvel mundtligt som i form af gamle fotografier og film.

Borgerforeningen havde tidligere spurgt medlemmerne, hvad de kunne tænke sig at bidrage med af "arbejdskraft" indenfor forskellige emner. De, der havde tilkendegivet "Lokalhistorie", blev i 2009 indkaldt til et møde, og resultatet blev, at arbejdet med at etablere Tejn lokalhistoriske Arkiv blev igangsat.

Arkivet har fået indrettet et lokale i Tejn Medborgerhus med skabe, skuffer og computere, der kan scanne og printe samt holde styr på arkivalierne - ikke mindst de mange billeder, som allerede er modtaget, enten i original eller som indscannet kopi.

13.6.2021 Tejn Borgerforening, c/o Brita Hansen, Lærkeløkken 6, tlf. 61 28 16 70.  E-mail Webmaster