Foreninger i Tejn-området

 

Tejn og omegn har et rigt foreningsliv, så du kan sagtens få din fritid til at gå:

Listen er under redigering. Giv gerne dit input, hvadenten du er med i en forening eller kender til en, der ikke er på listen, gerne med adresse på kontaktperson(er), telefonnummer, mail og hjemmeside.

Nogle af foreningernes aktiviteter kan du finde i kalenderen eller i oversigten over aktiviteter på faste ugedage.


Tejn Idrætsforening
Klubhus og idrætsanlæg: Skovbrynet 1, Tejn
http://www.tejnif.dk/

TIF's Venner
Formand: Henrik Steenberg
30572218
E-mail: Steenberg@dlgpost.dk
http://tejnif.dk/tifs-venner/
Program her.

Tejn Borgerforening
Lærkeløkken 6, Tejn
Tlf. 56 48 18 90
http://www.tejnborgerforening.dk/

Tejn Medborgerhus, møde- og selskabslokaler
Ndr. Strandvej 31, Tejn
Tlf. 2972 1933
E-mail: udlejer@tejnborgerforening.dk
http://www.tejnborgerforening.dk/medb_hus.htm

Tejn lokalhistoriske Arkiv
Ndr. Strandvej 31, Tejn
E-mail: mail@tla3784.dk
http://www.tejnborgerforening.dk/tla.htm

Gudhjem/Rø Golfbane
Tlf. 56 48 40 50

Trollingklub
Tejn havn

Trolling Master Bornholm
Tejn havn
http://www.tejnborgerforening.dk/trollingmaster.htm

Tejn Sejlklub
Klubhus: Havnen 13, Tejn

Jagtforening
Ndr. Strandvej 48, Sandkås

Havneforeningen
Tejn havn

Kreative hyggeeftermiddage

Tejn-Olsker Pensionistforening

 

2.6.2018 Tejn Borgerforening, c/o Brita Hansen, Lærkeløkken 6, tlf. 56 48 16 70.  E-mail Webmaster