Om tejnborgerforening.dk

 

Dette websted tilhører Tejn Borgerforening

Det er tilladt at gengive tekst med kildeangivelse ("tejnborgerforening.dk" hhv. "Tejnestiften" ) og billeder med oplysning om kilde og ophavsret.


NYT:

Nye tider er på vej for tejnborgerforening.dk. Webmaster overkommer ikke mere så meget, og gennem de mere end 10 år har opbakningen til projektet heller ikke været det store. Så overordnet set vil webstedet overgå fra at være et oplæg til en hjemmeside for Tejn og omegn til at være Tejn Borgerforenings hjemmeside. I stedet for at forsøge at omfatte hele samfundet vil tejnborgerforening.dk primært viderebringe nyt fra og om Tejn Borgerforening.

Hvis du har noget, du gerne ser overleve fra sitets nuværende form/indhold, er det NU, du skal henvende dig til webmaster, se nedenfor.

Fremover vil korrekturrettelser samt kommentarer og forslag til det tekniske være velkomne. Vedr. indholdet bedes henvendelse ske til borgerforeningen, se nedenfor.

Med venlig hilsen
Webmaster

 

9.2.2021 Tejn Borgerforening, c/o Brita Hansen, Lærkeløkken 6, tlf. 61 28 16 70.  E-mail Webmaster