Om Tejn Borgerforening

 

Tejn Borgerforening varetager lokalområdets interesser, herunder borgerne, erhvervslivet og turismen. Som medlemmer kan optages alle, der er interesserede i foreningens arbejde.

Foreningen afvikler forskellige arrangementer, som styrker sammenholdet i Tejn. Den afvikler og deltager også i arrangementer for at skaffe penge med det formål at støtte lokalområdet, se under Aktiviteter. Kom og vær med - er du fx ny i byen, er det en god måde at lære os at kende på!

Foreningen driver som en afdeling byens samlingspunkt, Tejn Medborgerhus, og også foreningens bibliotek, der har til huse i medborgerhuset.

Foreningen udgiver Tejnestiften, som omdeles eller sendes pr. e-mail til medlemmerne og er fremlagt i Brugsen m.m., samt driver nærværende websted.


Foreningens vedtægter finder du her: Vedtægter 2023.

Se indkaldelser, referater osv. vedr. foreningens møder, herunder generalforsamlinger.


I bestyrelsen sidder p.t.:

Formand Brita Hansen, Lærkeløkken 6, tlf. 6128 1670, e-mail: formand@tejnborgerforening.dk

Næstformand Rasmus Baldus, Lærkeløkken 5, tlf. 6064 5435, e-mail: viceformand@tejnborgerforening.dk

Kasserer Marianne Langhave, Lærkebakken 15, tlf. 2143 0625, e-mail: kasserer@tejnborgerforening.dk

Sekretær Sonia Crifling, Sdr. Strandvej 37, tlf. 51557 8284, email: soniac@microsoft.com

Best. medlem Kirsten Gehrke, Ndr. Strandvej 123, tlf. 2972 1933, e-mail: udlejer@tejnborgerforening.dk

Best. medlem Lise Kristiansen, Ndr. Strandvej 2C, tlf. 3020 9413, e-mail: lktejn@gmail.com

Best. medlem Inger Kaspersen, Mikkelegade 14, tlf. 7178 8064, e-mail: medborgerhus@tejnborgerforening.dk

Suppleanter Alf Isaksen og Marie Teresa Jacobsen.

17.5.2023 Tejn Borgerforening, c/o Brita Hansen, Lærkeløkken 6, tlf. 61 28 16 70.  E-mail Webmaster