GPS referencestationen i Tejn

 

Raket eller hvad?

På Tejnepynten er der i foråret 2010 dukket en tårnlignende konstruktion op. Ved første øjekast ligner den en af de kendte blyants-opslagstavler lige som den ved Brugsen. Eller en raket. Er det et nyt legeredskab til legepladsen?

Her får du forklaringen på dette nye stk. inventar i Tejns bybillede.


Vil vandet stige med flere meter om hundrede år, og skyldes det klimaforandringer?
Eller vil Bornholm synke eller tilsvarende hæve sig over samme periode?

Det skal Kort & Matrikelstyrelsen under Miljøministeriet være med til at undersøge, og de har derfor etableret en GPS-målestation på et fast betonfundament på havnen i Tejn.

Landinspektør Casper Jepsen fra Kort & Matrikelstyrelsen fortæller:

Lokaliteten er valgt, fordi den ligger tæt på Danmarks Meteorologiske Instituts vandstandsmåler ved Tejn Havn, og målinger, aflæst fra de to stationer, vil kunne give et billede af forholdet mellem vandstand og højdekurve i landskabet.

Aflæses over 30-40 år

Kort & Matrikelstyrelsen har i dag ansvaret for 9 permanente GPS referencestationer fordelt rundt om i landet. Formålet med de permanente GPS referencestationer er at:

  • Overvåge regionale og lokale landbevægelser
  • Understøtte geodætisk og teknisk måling
  • Understøtte positionerings- og navigationsapplikationer

De geofysiske forandringer sker hovedsagelig som en landhævning som følge af sidste istid og ændringer i havniveauet. Kort & Matrikelstyrelsen har til opgave at vedligeholde de nationale referencesystemer for at kunne stedbestemme plan og højde.

Et opdaterede højdeniveau har stor samfundsøkonomisk betydning i forbindelse med fx renovering af kloakanlæg.

Opsamlingen af data sker kontinuérligt hvert sekund og hver dag i en længere årrække, og stationen på Tejn Havn skal derfor blive stående de næste 30-40 år eller mere.

Ligner en raket

Stationen er en cirka fire meter høj betonpille, der kan minde om en raket.

GPS'en bruges til at aflæse de præcise koordinator for placeringen og eventuelle mikroskopiske ændringer i denne over den længere årrække. Betonfundamentet, der bærer pillen, er fire meter dybt og er funderet direkte på klippen.

Skal følge landbevægelse

Det er vigtigt, stationen etableres i et område, hvor der ikke er planlagt højde bygningsværker i umiddelbar nærhed, som afskærer GPS-signalerne, og så er det vigtigt, at fundamentet følger de regionale landbevægelser og ikke udsættes for egenbevægelser


De otte andre GPS-stationer i Danmark er placeret i Gedser, København, Sjællands Odde, Esbjerg, Smidstrup ved Fredericia, Suldrup i Nordjylland, Ferring ved Lemvig og i Hirtshals.

Læs mere hos Kort og Matrikelstyrelsen.

 


GPS referencestation Tejn.


Så lille er afstanden mellem de to stationer.


DMI's målestation i Tejn måler vandstand og -temperatur.

7.6.2010 Tejn Borgerforening, c/o Brita Hansen, Lærkeløkken 6, tlf. 61 28 16 70.  E-mail Webmaster